top of page

Gurut kaikkialla

“To light a candle one needs another burning candle; in the same way those who are unenlightened need the help of an illumined guru.”


Swami Sivananda


Sanskritinkielinen sana guru tarkoittaa “pimeyden ja tiedostamattomuuden poistajaa”. Päällisin puolin tarkasteltuna tehtävä vaikuttaa melko raskaalta ja huonolta. Itsessään termi on kaikin puolin negatiivinen, eikä se lupaa gurun antavan yhtään mitään. Gurun tehtäväksi jää ainoastaan poistaa oppilaastaan jotakin.

Mitä tämä jokin on mikä meistä tulisi poistaa?


Vuosien varrella olemme samaistuneet ulkoa tulleisiin ja opittuihin ajatusmalleihin. Olemme rakentaneet mielenmaailmaan patoja, joita emme edes muista olevan olemassa. Tukoksia jotka estävät meidän spontaanin elämän energian ja todellisen raikkaan itsen itseilmaisua. Gurun tehtävä on rikkoa nämä padot, jotta meissä itsessä oleva valo voisi loistaa kirkkaana ja kauniina. Mitä enemmän annamme näiden patojen sortua ja virrata vapaana sitä upeammaksi tietoisuutemme omasta itsestä ja koko olemassaolosta kasvaa.


Jokainen pappi, mullah, rabbi tai shamaani voidaan ajatella guruksi ja opastajaksi ihmisryhmille.

Guru traditio on tunnettu kaikissa uskonnollisissa systeemeissä ympäri maailmaa. Tunnetuimpia guruja lienee: Buddha, Mohammed, Jeesus, Krishna ja monia muita. Näillä guruilla on edelleen miljoonia oppilaita ympäri maailmaa, vaikka eivät fyysisessä kehossa enää opeta oppilaitaan. Sen sijaan toiset gurut ovat alkaneet välittämään heidän oppejaan. Nykyään paavi edustaa roomalaiskatolilaisia ja Dalai Lama monia tiibetin buddhalaisia. Näin jokainen pappi, mullah, rabbi tai shamaani voidaan ajatella guruksi ja opastajaksi ihmisryhmille. Monet kuuluisat filosofit: Platon, Socrates jne. kaikki nämä opettajat ohjasivat ja inspiroivat ihmisiä heidän henkisellä polullaan. Heidän sanansa olivat ehkä erilaisia, mutta kaikki pyrkivät nostamaan ihmisiä kohti: totuutta, tietoisuutta ja selkeyttä.


Itse asiassa voimme pitää jokaista kohtaamaamme ihmistä guruna, sillä jokainen henkilö voi opettaa meille jotakin uutta. Yhtälailla vihamies tai ystävä voi nostaa esille meidän suurimmat ongelmamme tai pelkomme. Tiedostaessamme mielemme esteet ja ongelmat voimme ottaa askelia poistaaksemme ne. Hyvä tapa parantaa omaa elämänlaatua on pysyä avoimena, vastaanottavana ja koettaa henkilökohtaisella tasolla jatkuvasti rikkoa mentaalisia sisäisiä ehdollistumia “patoja”. Fyysisen kehon omaavina tarvitsemme toisen ihmisen huomion, jonka kautta voimme heijastaa todellisuutta ja saada todellista muutosta aikaan.


Iloa ja oivalluksia,

Lisbeth


Comments


bottom of page