top of page

Luonto, liikunta ja oleminen 
lisää terveyttä  ja hyvinvointiva.

Luo tietoisia tapoja meditaatiohaasteillamme, jotka pitävät sinut raiteilla ja keskittyneenä.

WellBusiness: Työhyvinvoinnin Aloitus Yrityksille

Aloitetaan yrityksenne hyvinvoinnin matka yhteistyössä.

Tarjoamme räätälöityjä starttipaketteja, jotka tukevat työhyvinvointia ja edistävät organisaation positiivista asennetta. Paketit räätälöidään tarpeidenne mukaan ja voivat sisältää työpajoja, luentoja, ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia, jotka parantavat tiimityötä, stressinhallintaa ja motivaatiota.

044 308 4004 / toimisto

Yhteistyössä Rakennettu Ohjelma: Työstämme yhdessä paketin, joka sopii parhaiten juuri teidän tarpeisiinne. Tarjoamme ammattilaisia ja asiantuntijoita tukemaan yritystänne.

Työhyvinvointipajat ja -keskustelut: Tunnistetaan ja käsitellään työympäristön haasteita. Tarjoamme ratkaisuja työhyvinvoinnin edistämiseksi ja vahvistamiseksi.

Räätälöity Harjoitusohjelma: Vahvistetaan tiimien yhteistyötä ja positiivista ilmapiiriä kohdennetun ohjelman avulla, joka keskittyy tiimien vuorovaikutukseen ja yhteiseen työhön.

Positiivisen Psykologian Työpajat: Käytämme positiivisen psykologian menetelmiä ja harjoituksia edistämään positiivisia asenteita, resilienssiä ja hyvinvointia työympäristössä.

 

Hyvinvoinnin Tukeminen: Tarjoamme työkaluja ja käytännön vinkkejä, jotka lisäävät henkilökohtaista ja ammatillista hyvinvointia sekä motivaatiota.

 

bottom of page